Category Archives: Lan Rừng Và Sức Khỏe

5 nguyên nhân khiến lan Ngọc Điểm không ra rễ

Ngọc Điểm dễ trồng, dễ chăm lại bền hoa nên được nhiều người yêu lan ưa chuộng. Nhưng để lan khỏe mạnh và cho dải hoa đẹp thì trước hết cây phải có một bộ rễ hoàn hảo.   1. Xử lý giá thể chưa đúng kỹ thuật khiến Lan ngọc điểm không ra rễ […]